Poznámky k účtovnej závierke 2015 pre podnikateľov

Užívateľ: Neprihlásený Prihlásenie | Registrácia

NÁVOD NA POUŽITIE APLIKÁCIE „Poznámky 2015“ 

Podrobný návod v PDF (4MB)

1. Po pripísaní úhrady na náš účet by ste mali dostať e-mail s potrebným súborom v prílohe.

2. Súbor uložte do vami zvoleného adresára na pevnom disku počítača.

3. Spustite súbor.


Softvérové prostredie (technické požiadavky).


Aplikácia je vyvinutá v prostredí Excelu, vyžaduje mať nainštalovaný MS Windows a program Excel (MS Office).

 

Odporúčame Excel 2010 a novší. Staršie verzie excelu nepodporujú funkcionalitu, ktorá je pre korektný chod aplikácie potrebná.


Pohyb medzi bunkami

Odporúčame posun medzi bunkami realizovať myšou a nie tabelátorom alebo šípkami.
Majte pod kontrolu, kde sa nachádza kurzor. Predídete možnej nechcenej zmene hodnoty v prístupnej bunke.

I. Všeobecné pravidlá pre prácu s aplikáciou

1. Aplikácia pracuje v prostredí MS Excel

2. Aplikácia je navrhnutá ako maximálna šablóna pre všetky možné skutočnosti, ktoré je účtovná jednotka povinná uviesť v poznámkach.

3. V aplikácii NIE JE MOŽNÉ vkladať ani riadky, ani tabuľky!

4. Aplikácia neustále vyhodnocuje, či je riadok potrebné tlačiť a to na základe viacerých podmienok závislých od voľby užívateľa, vyplnených textových riadkoch, alebo hodnôt v tabuľke.

5. Aplikácia obsahuje rôznou farbou označené polia.

6. Zelené pole bez textu, zelené pole s čiernym textom sú polia, ktoré sú voľne prístupné a môžete do nich podľa vlastného uváženia vpisovať text, alebo číselný údaj.

7. Zelené pole s červeným textom je pole s výberom možností alebo údajom, ktorý je zviazaný odkazom na inú bunku, no hodnotu je možné zmeniť. Sú prístupné a môžete vybrať možnosť podľa kontextu, alebo požadovaného významu. Pokiaľ ide o automatické určenie hodnoty v bunke, meniť jej hodnotu je potrebné len v špecifických prípadoch, spravidla je hodnota správna.

8. Biele polia nie sú určené na editáciu a spravidla nie sú prístupné. Pokiaľ sú prístupné, je to zo systémových dôvodov, ktoré je súčasťou programového riešenia. Venujte pozornosť tomu, aby ste biele prístupné pole nezmenili, alebo nezmazali.

9. Šedé polia s čiernym textom sú polia, ktoré sú zviazané odkazom, podmienkou alebo vzorcom. Spravidla nie sú prístupné. Pokiaľ sú prístupné, je to zo systémových dôvodov, ktoré je súčasťou programového riešenia. Venujte pozornosť tomu, aby ste šedé prístupné pole nezmenili, alebo nezmazali.

10. Šedé orámovanie. Orámovanie vyznačuje pracovnú oblasť (ide zároveň aj o oblasť tlače). Polia mimo šedého orámovania sú spravidla neprístupné. Pokiaľ sú prístupné, je to zo systémových dôvodov, ktoré je súčasťou programového riešenia. Venujte pozornosť tomu, aby ste prístupné polia mimo šedého orámovania nezmenili, alebo nezmazali. V šedom orámovaní sprava je na niektorých miestach umiestnený znak Z. Ide o miesto, kde odporúčame určiť zlom strany.

11. Červené polia s čiernym textom. Systémový údaj generovaný pre používateľa ako informácia o tom, či riadok bude, alebo nebude skrytý.

12. Modrý text na bielom podklade. Pomôcka, komentár.

 

 

II. Postup pri práci.


1. Uložte aplikáciu, ktorú ste kúpou licencie získali na bezpečné miesto.

2. Otvorte aplikáciu a uložte ju pod iným názvom na miesto, kde zvyčajne ukladáte svoje dokumenty, tento súbor bude pracovný, napríklad P_2015_nazovSpolocnosti. Zmyslom uloženia aplikácie pod iným názvom je uchovanie pôvodnej verzie pre prípad nechcenej nevratnej zmeny v pracovnom súbore.

3. Spracujte všetky časti poznámok od úvodnej strany až po časť po koniec. Zelené riadky určené na text môžete nechať prázdne, pokiaľ pre ne nemáte náplň. Text vpisujte do prvého voľného prístupného riadku. Tabuľky vyplňte v prípade, že pre ne máte náplň. Spracujte celé poznámky bez akéhokoľvek skrývania riadkov, alebo tabuliek!

4. Počas spracovania poznámok všetky vykonané zmeny priebežne ukladajte.
5. Po spracovaní poznámok skryte riadky, ktoré nie je nutné tlačiť – algoritmus v aplikácii zabezpečí, že sa riadky určené na skrytie určia automaticky. Kliknite na bunku v prvom riadku aplikácie s textom „FILTER".

6. V rozbalenom zozname kliknite na možnosť „Riadok bude skrytý." tak, aby ste dosiahli, že fajkou označený zostane riadok s možnosťou „Riadok bude vidieť." Po kliknutí na tlačidlo OK sa prebytočné riadky skryjú.

7. Po skrytí riadkov skontrolujte výslednú podobu poznámok a prípadne nepresnosti skorigujte. Buď spôsobom odkrytia všetkých riadkov a potrebnej úpravy, alebo za stavu skrytých riadkov.

8. Po akejkoľvek úprave kliknite na bunku v prvom riadku aplikácie s textom „FILTER" a potvrďte tlačidlom OK.

 

9. Po definitívnom skrytí nepotrebných riadkov a tabuliek, je nutné povkladať zlomy strán, aby tlač dokumentu "vyzerala pekne" - t.j. aby tabuľky neboli "zlomené" cez dve strany nevhodným spôsobom, alebo aby text logicky tvoril blok na jednej strane. Na určenie miesta zlomu strany slúži ako pomôcka znak v šedom orámovaní Z. Pokiaľ zlom strany pre tlač vychádza na mieste, ktoré nie je pre zalomenie strany vhodné, smerom nahor vyhľadajte najbližšie odporúčané miesto pre zlom strany a tam umiestnite zlom strany. (Nastavte sa v tabuľke do plochy šedého orámovania sprava, kde je umiestnený znak pre odporúčané miesto zlomu. Kurzorom myši zvoľte možnosť vloženia zlomu strany – v závislosti od verzie MS Excel a vlastných nastavení - a klepnutím na tlačidlo myši možnosť potvrďte). Výsledky vkladania zlomov strán priebežne skontrolujte v náhľade, a postup opakujte pokiaľ nebudete s výsledkom spokojní.

10. Po definitívnej úprave poznámky vytlačte. S ohľadom na životné prostredie odporúčame obojstrannú tlač, pokiaľ to vaša tlačiareň umožňuje. Pokiaľ máte farebnú tlačiareň, odporúčame zvoliť čiernobielu tlač.

11. Pokiaľ zistíte, že poznámky je potrebné upraviť, odkryte všetky riadky - kliknite na bunku v prvom riadku aplikácie s textom „FILTER" a vyberte možnosť (vybrať všetko), zrušte ručne určené zlomy strán (karta: Rozloženie strany /Zlomy/Vynulovať všetky zlomy strán) – pozor - nemeňte oblasť tlače! Vykonajte potrebné zmeny a postupujte podľa bodov 3 až 9 tejto časti návodu.

12. Bonus – napriek automatickému určeniu riadkov na skrytie je v aplikácii obsiahnutá možnosť určiť skrytie riadku ručne, podľa vlastného uváženia. Táto možnosť dovoľuje potlačiť prednastavené pevné texty (budú skryté) a tým ešte flexibilnejšie prispôsobiť poznámky svojim predstavám. V systémovej časti kliknite na zeleno označenú bunku v riadku, ktorý chcete skryť a vyberte možnosť „Chcem skryť riadok."

13. Odporúčame využívať možnosť ukladať výsledné poznámky aj do pdf. Po definitívnom určení zlomov strán pre tlač, voľte možnosť „Uložiť ako" a vyberte „súbor pdf". (Upozornenie, nie všetky verzie excelu pripúšťajú túto možnosť.)

14. Pri podávaní poznámok k účtovnej závierke elektronicky prostredníctvom portálu daňovej správy nie je požadovaná prvá (čelná) strana poznámok. Preto je vo verzii Poznámok 2014 implementovaná možnosť skryť prvú stranu. Odporúčame túto možnosť využiť pri generovaní súboru s poznámkami určeného na elektronické podanie.
V prvom riadku /stĺpci CC/ je možné vybrať „Skryť prvú stranu." alebo „Vidieť prvú stranu."
Pokiaľ zvolíte „Skryť prvú stranu." a použijete filter (popis v bodoch 5 až 8) s cieľom skryť prebytočné riadky, skryje sa aj prvá strana poznámok a takto upravené poznámky je možné uložiť v pdf pre účely podania prostredníctvom portálu daňovej správy.
Pre vlastné účely zvoľte možnosť „Vidieť prvú stranu.", opätovnou voľbou filtra potvrďte kliknutím na tlačidlo OK, čelná strana sa objaví a takúto verziu poznámok môžete vytlačiť pre vlastné účely.

15. Po definitívnom vyhotovení poznámok, pred posledným krokom vygenerovania poznámok v pdf, je sprístupnená možnosť zmeniť formát buniek. Kliknite na „políčko" umiestnené nad číslovaním riadkov a vedľa abecedného označenia stĺpcov. Tým sa vyznačí celý hárok. Nástrojom „farba výplne" zvoľte „bez výplne" a nástrojom „farba písma" zvoľte „automaticky". Hárok stratí farebné formátovanie a všetko písmo bude čierne. TÚTO ZMENU NEULOŽTE ! Teraz však môžete vytvoriť bezfarebné pdf voľbou „uložiť ako" a výberom formátu pdf. Po vygenerovaní poznámok do pdf odporúčame súbor zatvoriť a to BEZ ULOŽENIA ZMIEN. Pokiaľ by ste tieto zmeny vo formátovaní uložili, nenávratne sa stratí a práca s aplikáciou bude ergonomicky neprehľadná.
Veríme, že uvedený rozsah vysvetlenia je dostatočný na to, aby použitie aplikácie uľahčilo Vašu prácu.

Odporúčame stiahnuť si návod v pdf – obsahuje aj názorné obrázky s popiskami pre lepšiu predstavu práce s aplikáciou.

Pokiaľ máte otázku, názor s ktorým by ste sa radi podelili, podnet na vylepšenie ďalšej verzie aplikácie, prosím, neváhajte nás kontaktovať.


Equilibrium tímUžívateľ: Neprihlásený :: Prihlásiť
Registrácia nového zákazníka