Poznámky k účtovnej závierke 2015 pre podnikateľov

Sofistikovaný excelovský formulár s automatickými funkciami
pre generovanie poznámok k účtovnej závierke 2015.

  • Komplexne navrhnutá štruktúra poznámok, priamo použiteľná vo vašom počítači
  • Viac ako 80 pripravených tabuliek
  • Jednoduchý, intuitívny spôsob spracovania poznámok
  • Vysoká miera individualizácie zostavenia výsledných poznámok
  • Možnosť meniť prednastavené texty
  • Významná časová úspora vďaka automatizácii, kvalitne spracovanej štruktúre a vzájomnej previazanosti údajov

Zmeny vo verzii pre rok 2015:

  • Implementovaná voľba malé/veľké poznámky, pre malé poznámky sa automaticky určia oblasti, ktoré nie je potrebné vyplniť
  • Je umožnené zmeniť formát buniek – po dohotovení poznámok je možné vytvoriť dokument v pdf bez pomocného farebného formátovania (pozor! preštudujte si návod na použitie, sprístupnenie formátovania nesie riziko nevratnej neželanej zmeny v štruktúre súboru)

Ukážky (screenshot)
ukážka 01ukážka 02

Kúpiť cez online objednávku (Návod - ako nakupovať)


Poznámky k účtovnej závierke mikro účtovnej jednotky

Poznámky k účtovnej závierke mikro účtovnej jednotky poskytujeme bezodplatne.

Prečítajte si prosím licenčné podmienky a návod na použitie pre ‘’Poznámky 2015’’. Princípy práce z návodu na použitie sa primerane vzťahujú i na ‘’Poznámky2014MUJ’’.

Poznámky pre mikro účtovné jednotky si môžete stiahnuť tu.


Užívateľ: Neprihlásený :: Prihlásiť
Registrácia nového zákazníka