Poznámky k účtovnej závierke 2015 pre podnikateľov

Užívateľ: Neprihlásený Prihlásenie | Registrácia

Často kladené otázky 

Ako objednávať

Inštruktážne video demonštrujúce postup pri internetovej objednávke.

Ukážky poznámok v pdf sú rozsahom veľké a niektoré časti mi prídu nelogické.

Aplikácia obsahuje veľké množstvo textových polí, kde môže užívateľ vpisovať vlastné komentáre. V zásade platí, že textové polia majú v priemere 20 riadkov. Je veľmi málo pravdepodobné, že užívateľ použije všetky riadky.

Podobne, mnoho tabuliek má riadky, ktoré užívateľ nemusí využiť.

Riadky, ktoré nebudú využité, aplikácia skryje a rozsah poznámok sa významne zníži.

Naoko nelogické usporiadanie textu je spôsobené tým, že v ukážke rozsahu poznámok je vidieť všetko, to znamená, že aj riadky určené na skrytie. Užívateľ teda vidí aj alternatívy, ktoré sa spoločne nikdy nemôžu dostať do výslednej podoby poznámok.

 

Obsahujú poznámky 2015 aj vzorové tabuľky?

Opatrenie v niektorých prípadoch požaduje údaje i za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

Vzorové tabuľky boli určené Opatrením MF SR z 25. októbra 2011, č. MF/24013/2011-74. Dnes tieto tabuľky nie sú povinné, resp. nie sú určené. Poznámky 2015 však obsahujú prakticky všetky tabuľky z uvedeného Opatrenia. Tabuľková forma zobrazenia údajov je efektívna a nie je praktické vymýšľať novú podobu tabuliek.

Napísal/a som do textu dlhší text a on sa zmenšil.

Odporúčame na jeden plný riadok naformulovať text s približne 90 znakmi vrátane medzier. Pokiaľ je text dlhší, text rozdeľte a pokračujte v písaní na nasledujúcom riadku.

Chcem zmeniť formátovanie textu / buniek.

Systémové riešenie neumožňuje meniť formát buniek.

Nedokážem vložiť zlom strany na mieste, kde ho chcem ja.

Na niektoré miesta nie je možné zlom strany umiestniť z dôvodu, že bunka nie je prístupná. Skúste nájsť smerom hore najbližšiu prístupnú bunku, alebo umiestnite zlom strany na miesto, kde to odporúčame (umiestnite kurzor do bunky so znakom Z a vložte zlom strany).

Mám málo riadkov, chcem vložiť riadok.

Nie je dovolené vkladať riadky. Ide o systémové riešenie a je súčasťou komplexnejšieho súboru problémov spojených s vývojom softvéru. Pokiaľ nie je vpoliach určených na vpisovanie textu dostatok miesta, kontaktujte nás.

Nevyhovuje mi tabuľka, chcem ju zmeniť.

Nie je dovolené meniť tabuľky priamo v aplikácii. Ide o systémové riešenie a je súčasťou komplexnejšieho súboru problémov spojených s vývojom aplikácie. Môžete si však vytvoriť vlastnú tabuľku podľa vlastných predstáv v osobitnom súbore a na najbližšom mieste, kde ste tabuľku chceli mať, napíšte oznam: „Podrobnejšia tabuľka k problematike je v osobitnej prílohe č. x, ktorá je súčasťou poznámok." A svoju vlastnú tabuľku umiestnite za samotné poznámky vo forme prílohy. Pokiaľ máte pripomienku na vylepšenie tabuliek, kontaktujte nás, radi tabuľku, ktorá aplikácii prospeje, do riešenia implementujeme.

Pri vypĺňaní údajov aplikácia nechce zobrať niektoré čísla.

Skúste hodnotu s mínusom. Väčšina polí v tabuľkách má povolený rozsah hodnôt (spravidla je určené, že môže ísť o celé číslo, väčšie alebo rovné nule, alebo o celé záporné číslo).

Omylom som zmazal bunku s výpočtom a teraz tabuľka nepočíta správne.

Skúste krok späť. Pokiaľ ste dôležitý obsah bunky zmazali nevratne, nie je možná jej automatická obnova a budete si musieť výpočet určiť sám.

Omylom som zmazal text a teraz je tam prázdne miesto.

Skúste krok späť. Pokiaľ ste dôležitý textový obsah zmazali nevratne, nie je možná jeho automatická obnova. Buď si text napíšete sám, alebo sa pozriete do prvotného odzálohovaného súboru, aký text na mieste zmazania bol a tento text ručne napíšete na miesto, kde ste ho zmazali. (Môžete skopírovať celú bunku, pokiaľ je formát buniek totožný. Pokiaľ nie je, je možné skopírovať samotný text do bunky po stlačení klávesy F2).

Chcem si skopírovať oblasť z poznámok a nejde to.

Nie je povolené kopírovať oblasti poznámok.

Chcem licenciu na inú firmu, než je kupujúci.

Údaje o kupujúcom sú pre nás dôležité iba pre účely vystavenia konečnej faktúry. Údaje spoločnosti, na ktorú má byť licencia viazaná môžu byť úplne iné, než údaje o kupujúcom. Údaje o spoločnosti, na ktoré bude licencia viazaná, zadávate pri objednávaní pre každú licenciu osobitne.

Nie je mi celkom jasné, ako objednávka funguje.

Licenciu môžete objednať buď ako prihlásený užívateľ (vtedy je potrebná registrácia), alebo bez registrácie. Pokiaľ by ste však v budúcnosti chceli kúpiť ďalšiu licenciu, znížená cena dodatočných licencií je prístupná len registrovaným užívateľom.

Objednávka má tri etapy – objednanie licencie je prvý krok. Po odoslaní objednávky by ste mali dostať potvrdzujúci mail s údajmi na realizovanie platby. Druhý krok je úhrada - po pripísaní platby na náš účet Vám pripravíme súbor (súbory) s údajmi spoločností, ktoré ste uviedli v objednávke k jednotlivým licenciám. Tretí krok je sprístupnenie licencie – akonáhle pripravíme súbory podľa Vašej objednávky, pošleme Vám notifikačný mail. Vystavíme vyúčtovaciu faktúru a pošleme Vám ju mailom.

 
Užívateľ: Neprihlásený :: Prihlásiť
Registrácia nového zákazníka